روزانه بیش از ۷۰۰۰ تن پسماند خانگی و ساختمانی در شهر اصفهان تولید می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اعلام اینکه مدیریت اجرایی پسماندهای عادی به عهده شهرداری است گفت: پسماندهای عادی به ۲ بخشِ پسماندهای خانگی و ساختمانی تعریف می شود و در حال حاضر در شهر اصفهان روزانه حدود ۱۰۰۰ تن پسماند خانگی از سطح شهرو حدود ۶۰۰۰ تن پسماند ساختمانی و عمرانی حاصل از ساخت و سازها یا فعالیت های عمرانی جمع آوری می شود. امیر حسین کمیلی با اشاره به اینکه از ۱۰۰۰ تن پسماند جمع آوری شده از سطح شهر اصفهان، فقط حدود ۱۲ تن آن قابلیت بازیافت دارد و بقیه تبدیل به ضایعات می شود افزود: با انجام عملیات پردازش روی این زباله ها در کارخانه کود آلی ، مواد بازیافتی که قابلیت جداسازی دارند، از آنها جدا می شود، و مواد آلی (موادی که پایه طبیعی دارد) جدا و به کود کمپوست تبدیل می شود. وی تصریح کرد: در مسیر تولید کود کمپوست خلوص مواد قابل استفاده باید ۸۵ درصد و ضایعات آن نهایتاً ۱۵ درصد باشد، این در حالی است که در اصفهان بیش از ۵۰ درصد پسماند خانگی مواد غیر آلی است این موضوع هم در تولید کود آلی اختلال ایجاد می کند و هم باعث می شود موادی که در پسماند تر قرار می گیرد قابل بازیافت نباشد،از سوی دیگر هم ضرر ارزش افزوده و اقتصادی برای شهر و هم برای محیط زیست به همراه دارد، چون اینها دفن و امحا می شود. کمیلی با اشاره به اینکه در حال حاضر در کارخانه کود آلی کودها را از طریق هوازی تولید می کنیم گفت : البته این کود را می توان از طریق بی هوازی هم تولید کرد ، یعنی در مخازنی که هوا نداشته باشد تولید شوند اما درصد خلوص برای تولید درکارخانه هاضم و بی هوازی باید بالاتر از ۹۵ درصد باشد که در این کارخانه میتوان پسماندهای تر را در مخازن جمع آوری و از گازی متصاعد شده از آن در تولید انرژی استفاده کرد. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در مورد راه اندازی کارخانه هاضم گفت: این طرح یک مشاور خارجی دارد و مطالعات آن از سال گذشته شروع شده و در نیمه دوم سال جاری به اتمام می رسد، مذاکرات را انجام دادیم و عملیات اجرایی آن را از نیمه دوم سالجاری آغاز می کنیم، البته راه اندازی آن حدود ۲۴ ماه زمان نیاز دارد و با راه اندازی کارخانه هاضم میتوانیم از پسماندهای تر هم تولید انرژی داشته باشیم و هم کود کمپوست و آلی بهتری را تولید کنیم.