عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ما در حال حاضر نگران آلودگی آب، خاک، آلودگی صوت هستیم و تاثیرات آلودگی های صوتی بسیار مخرب تر از آلودگی های جوی است و شاید این موضوع را هنوز به خوبی برای مردم تبیین نکرده اند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، ابوالفضل قربانی اظهار کرد: موضوع مربوط به محیط زیست کلانشهر اصفهان حدود یک دهه است که حساس شده و همگان نسبت به این موضوع اظهار نگرانی می کنند اما اقدام موثر و شایسته ای در راستای رفع این نگرانی صورت نگرفته است. وی با بیان اینکه حتی مسائلی اتفاق افتاده که این وضعیت را بدتر کرده است، اضافه کرد: رودخانه زاینده رود یکی از عوامل تاثیرگذار در بهبود محیط زیست شهر اصفهان است که در حال حاضر این رودخانه خشک بوده و آبی در آن جریان ندارد. عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه تا زمانی هم که وضعیت رودخانه زاینده رود اصلاح نشود، مسائل دیگر هم به خوبی جلو نمی رود، تصریح کرد: یکی از علت های اصلی وجود آلاینده ها در فصل تابستان در اصفهان ریزگردها است. وی با تاکید بر اینکه آیا ریزگردهای داخلی منبعی غیر از بیابان های شرق و باتلاق گاوخونی دارد و آیا راهکار اصلاح این وضعیت غیر از این است که آب در بستر زاینده رود جاری شود، ادامه داد: آیا غیر از این است که از بیابان زایی در شهر جلوگیری شود و این اقدامات در حد و اندازه لازم و کافی صورت نگرفته است. قربانی تاکید کرد: ما در حال حاضر نگران آلودگی آب، خاک، آلودگی صوت هستیم و تاثیرات آلودگی های صوتی بسیار مخرب تر از آلودگی های جوی است و شاید این موضوع را هنوز به خوبی برای مردم تبیین نکرده اند. وی افزود: از سوی دیگر در شهر بارگذاری هایی صورت می گیرد، جمعیت مهاجری که به سمت این شهر است، زیاد است و هر روز نیز زیادتر می شود و امکانات لازم نیز در اختیار این شهر قرار نمی گیرد و دولت نیز اصفهان را به عنوان یک شهر برخوردار می شناسد و کمک های لازم برای زمان های مورد نیاز از سوی دولت صورت نمی گیرد. عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: البته عدم استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه های اصفهان به عنوان یکی از اقدامات مهم در راستای رسیدگی به کاهش آلاینده های اصفهان بوده و استفاده از سوخت گاز در این نیروگاه ها در بهبود وضعیت محیط زیست اصفهان نقش موثری داشته است.