مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: طرح نورپردازی پل آزادگان در خیابان پروین با اعتبار یک میلیارد ریال تکمیل شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، عبدالرسول امامی بیان کرد: ۱۸۰شعله LED نور پردازی بر روی ستون ها و ۶۰۰ مترریسه LED بر روی عرشه پل نصب شده است. وی افزود: روشنایی مادی هفتون با هزینه یک میلیارد ریال انجام شده است.