استاندار اصفهان در دومین نشست هیئت امناء میدان امام تأکید کرد: بزرگترین بازار صنایع دستی جهان در میدان امام اصفهان برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، زرگرپور اظهار داشت: میدان امام اصفهان در دوبخش درون میدان و بازار پیرامون مجموعه میدان دارای بیش از ۵۰۰ باب فروشگاه است که لزوم ساماندهی فعالیت های این مجموعه بیش از پیش احساس می شود. وی تصریح کرد: در مرحله اول طرح ساماندهی محور اول فروشگاههای پیرامون داخل میدان که ۱۹۹ باب فروشگاه است، در دستور کار هیئت امناء قرار گیرد، لذا در مرحله اول طرح ایجاد بزرگترین بازار صنایع دستی در میدان امام با ارائه صنایع دستی با کیفیت و در کنار ان به صورت محدود خدماتی همچون فروش بستنی سنتی اصفهانی ارائه خواهد شد. مقام ارشد استان گفت: تلاش داریم تا در کنار طرح میان مدت و بلند مدت ارائه طرح دولتخانه صفوی، تمامی مشاغل کاذب در داخل میدان و بازار های پیرامون جمع آوری شود، لذا این طرح در سریع ترین زمان ممکن اجراء خواهد شد.