۶۵طرح اشتغال زاییِ مدد جویان بهزیستی امسال در استان اصفهان راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، کارشناس کاریابی و اشتغال اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت :از ابتدای سال تاکنون ۶۵طرح اشتغال زایی با هزینه بیش از شش میلیارد ریال در شهرستان های این استان به بهره برداری رسیده است. مجتبی بابایی با بیان اینکه میزان ایجاد طرح های اشتغال زایی نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است افزود :شهر ستان های اردستان و خمینی شهر بیش ترین سهم را در راه اندازی مراکز اشتغال زایی استان اصفهان در این مدت داشتند . وی گفت:با راه اندازی این طرح ها برای حدود ۲۰۰نفر در استان اشتغال زایی شده است. کارشناس کاریابی و اشتغال اداره کل بهزیستی استان اصفهان افزود :این مراکز اشتغال زایی شامل واحد ها ی عینک سازی ،خیاطی ،صنایع دستی ،دامداری ،پرونده فروشی و تولید پوشاک است.