مدیرکل امور مالیاتی اصفهان با بیان اینکه امسال نخستین سالی است که قانون مالیات‌های مستقیم اجرا می‌شود، اظهار داشت: در این قانون طرح‌های مناسبی در رابطه با حمایت از تولید داخلی، ایجاد فرصت‌های اشتغال، ایجاد فضای رقابت پذیری در بخش صنعت گردشگری پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، امیری در نشست خبری اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان بیان کرد: با بیان اینکه رویکرد اداره کل امور مالیاتی استان منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، برنامه اداره کل برای سال جاری در شورای اداری و برنامه ریزی استان در دو بخش تدوین شد ابتدا بخش اصناف است که در این بخش ما به سمت مؤدی محوری رفته و با ۸۷۰ اتحادیه برای ثابت ماندن مالیات سال جدید به توافق رسیدیم. مدیرکل امور مالیاتی اصفهان گفت: بر اساس این توافق یک آرامش نسبی در بازار اصفهان در سال جاری حکم فرما خواهد بود. وی با بیان اینکه رقم مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد است، تصریح کرد: امیدواریم در سال جاری مالیات بر ارزش افزوده به صورت کامل در کشور اجرا شود و با وصول این رقم کشوری آباد داشته باشیم. امیری افزود : ۳ درصد از مالیات‌ها به حساب ۱۰۷ شهرداری استان واریز می‌شود، که بر اساس قانون یک درصد نیز تحت عنوان مالیات سلامت به حساب درآمدهای عمومی واریز می‌شود و ۴ درصد نیز به مردم باز می‌گردد که آثار آن را به مراتب مشاهده می‌کنند. مدیرکل امور مالیاتی اصفهان خاطرنشان ساخت: در مؤدیان مالیاتی و در بخش اشخاص حقوقی جلسه خوبی را با اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی داشته‌ایم و به تعامل خوبی نیز رسیده‌ایم، خوشبختانه مؤدیان شرکتی ما انضباط خوبی را در خود تعریف کرده‌اند که این نشانه فرهنگ بالای مردم و شرکت‌ها است. وی با بیان اینکه در قانون جدید آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل تا آخر خرداد ماه است، ادامه داد: بر اساس آخرین آمار نیز حدود ۳۰ درصد از مویان مالیاتی به سامانه مراجعه و اظهارنامه‌های خود را وارد و مالیات پرداخت کرده‌اند امیری گفت: خوشبختانه ارسال تمام اظهارنامه‌ها و پرداخت‌ها به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور مودیان مالیاتی و انتظار در صف‌های طولانی در ادارات امور مالیاتی نیست. معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: بر اساس قانون بودجه، حقوق افراد به صورت ماهیانه ۱۳ میلیون ریال و سالانه ۱۵۶ میلیون ریال بر اساس میزان دریافتی مشمول دریافت مالیات می‌شود. مزیکی با بیان اینکه مطبوعات با تسلیم اظهارنامه می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند، خاطر نشان ساخت: نوع فعالیت مطبوعات باید با مصداق‌های جدول تنظیمی مطابقت داشته باشد. وی گفت: با داشتن مجوز از وزارت ارشاد، تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تطبیق نوع فعالیت مطبوعاتی با مصادیق جدول تنظیمی می‌توان معافیت را برای مطبوعات اعمال کرد. مزیکی با اشاره به شرکت‌های غیر فعال نیز بیان کرد: اداره کل امور مالیاتی از درآمد، مالیات دریافت می‌کند، بر اساس قانون جدید شرکت‌های غیر فعال هم باید اظهارنامه غیر فعال ارایه دهند تا به پرونده آنها رسیدگی شود و اگر اثبات شود فعالیتی ندارند مشمول مالیات نمی‌شوند.