فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف ۱۱۵ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک در سه عملیات جداگانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری از اصفهان، سرهنگ امیرخانی اظهار داشت: ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری در این محور به سه دستگاه کامیون مشکوک شدند و آنها را متوقف کردند. وی بیان کرد: در بازرسی از این خودروها به ترتیب مقدار ۴۱ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک، ۵۲ کیلو و ۶۰۰ گرم و ۲۱ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: در مجموع سه دستگاه کامیون توقیف و چهار سوداگر مرگ دستگیر که جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. وی درباره برخورد با قاچاقچیان خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ را در اولویت کاری خود قرار داده و اجازه جولان به آنها نخواهد داد.