نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی، درس و عبرت برجام را آزمون مجدد و اثبات ادعاهای کذب غرب و آمریکا دانست و گفت: اعتماد به آمریکا موجب خوردن سیلی می شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان ، سید جواد ساداتی نژاد با اشاره به این که برجام به عنوان یک برنامه اقتضایی دارای نقاط قوت و ضعف است، گفت: تاکتیک نرمش قهرمانانه رهبری موجب بازشدن راه برای مذاکره با رعایت اصول بعد از ۱۲ سال اصرار دشمن بر خواسته های نامعقول شد. وی بیان کرد: شش قدرت جهانی ناچار به مذاکره با ایران و تحمل چرخش چند هزار سانتریفیوژ شدند که حداقل روی کاغذ این مهم را پذیرفتند و این به معنای اقتدار ملت ایران است. نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی، عهد شکنی طرف مقابل در برجام را از عیوب برجام دانست و گفت: برجام دارای خلل و فُرَجی و همچنین زوایای پرابهام فراوانی است که موجب سوء استفاده دشمن شده است. وی فقدان مراقبت دقیق و لحظه ‌به ‌لحظه برجام را مقدمه وارد شدن خسارت های بزرگ برای حال و آینده‌ی کشور دانست. به گفته وی، رکود و عدم گشایش های اقتصادی در چند سال اخیر که ایران در حال امتیاز دادن به غرب بوده است بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هر فردی در نظام به آمریکا اعتماد کند، سیلی اعتمادش را خواهد خورد، گفت: تجربه تاریخی اثبات کرده است که وابسته کردن پیشرفت کشور انقلابی و شیعی ایران در تمام شئون به دشمن و دادن تعهدات سنگین به دشمن بدعهد و یا برقراری رابطه با آنها، اشتباه محض است. عضو کمیسیون آموزش و پژوهش مجلس گفت: ایران اسلامی باید در هر شرایطی توانایی ها و ابزارهای قدرت خود، بخصوص خودکفایی در بخش صنایع دفاعی، انرژی های نوین و حق غنی سازی را حفظ، احیاء و تقویت کند. وی، علاج کشور را در اتکاء به دشمن ندانست و تأکید کرد: راهکار حل مشکلات کشور در تکیه به داخل و ظرفیت بی پایان ملت مسلمان و انقلابی، رفع فساد و برقراری عدالت در کشور است. ساداتی نژاد، درس و عبرت برجام را آزمون مجدد و اثبات ادعاهای کذب غرب و آمریکا دانست و گفت: برجام نشان داد هر چقدر تیم کشورمان نیت انقلابی و همت ایرانی داشته باشند و دشمنان خویش را بر روی کاغذ و حتی در پاره ای موارد در عمل به عقب نشینی وادار نماید، باز هم آنها از راهی دیگر نیت و اعمال مغرضانه خویش را عملی ساخته و سعی می کنند که بازی را همچنان برد باخت به نفع خویش پایان می دهند. عضو کمیسیون آموزش و پژوهش مجلس، برجام را بزرگترین نقطه بازگشت به خویشتن ملی و توان داخلی دانست و افزود: بازگشتی که می تواند با برگشت نگاه از دست دیگران، اقتصادی شکوفا را بر مبنای بومی و توان جوانان برای کشور فراهم آورد