پس از ۳۰ سال دو رقبه از موقوفات شهرستان برخوار احیاء شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسئول نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار اظهار داشت: دو رقبه از موقوفه فضل آباد(علی اکبرخان) شهرستان برخوار احیاء و زمینه جهت اجرای امینانه نیات واقف اندیش آن محیا شد. حجت الاسلام و المسلمین فاضلی تصریح کرد: مدت ۳۰ سال بود که متاسفانه این موقوفه تحت تصرف در آمده بود که با پی گیری های صورت گرفته شده توسط واحد حقوقی و ثبتی اداره اوقاف و امور خیریه برخوار رقبات این موقوفه احیاء شدند. وی افزود: این رقبات در فلکه تاکسیرانی اصفهان به دولت آباد واقع شده است که توسط واقف نیک اندیش آن در سال ۱۲۱۶ هجری قمری جهت کمک به فقرا و نیازمندان وقف شده است. حجت الاسلام و المسلمین فاضلی خاطر نشان کرد: احیاء این رقبات گام موثری در راستای اجرای امینانه نیات واقف نیک اندیش و همچنین کمک به نیازمندان برخوار بود که امیدواریم در آینده نزدیک نیز شاهد ایجاد وقف های جدید توسط افراد خیر و نیکوکار شهرستان در این زمینه باشیم تا بتوانیم در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و فقر زدایی گام بلندی را برداریم.