مدیرکل بهزیستی استان اصفهان از اجرای طرح هر اصفهانی هر روز یک کار خیر در سطح شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سعید صادقی با اشاره به اجرای طرح مذکور گفت: هدف از اجرای این طرح توسعه و گسترش خیر جمعی نیکوکاری و فعالیت های خیرخواهانه در حوزه بهزیستی و به طور کلی درهمه سطح شهرمی باشد. وی گفت: مردم ما باید بدانند کار خیر تنها پرداخت پول نیست، بلکه از مراقبت از پدر و مادر و برعکس یعنی مراقبت از یک فرزند معلول، پیشگیری و دوری مردم ازاعتیاد، ،مهربانی همسران با یکدیگر، یاری رسانی به همنوعان، کمک به کودکان بی سرپرست گرفته تا حفاظت از پارک ها و فضای شهرهمه و همه از جمله کارهای خیرمی باشد. وی اظهار کرد: ما به دنبال آن هستیم که این امر را از دوران کودکی ترویج دهیم، از مهدهای کودک گرفته تا مدارس و مقاطع بالاتر تا در این امر کوشا باشیم  و فضای شهر را با استفاده از ظرفیت های خیر خواهانه و با کمک شهروندان تلطیف کینم. مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در پایان خاطر نشان کرد: گسترش فرهنگ کارخیر و نوعدوستی باعث افزایش سرمایه اجتماعی می شود که اعتماد اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.