استاندار اصفهان خواستار اعلام آمارهای دقیق در خصوص ناهنجاری های اجتماعی شد و اظهارداشت: نباید در خصوص آمار منکرات بزرگ نمایی شود چرا که بزرگنمایی منکرات، خود یک منکر است.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، زرگرپور در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان که به ریاست نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان برگزار شد، گفت: تصمیم برای همگانی کردن امر به معروف و نهی از منکر بسیار مهم است و در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز قید شده است. وی با اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد گفت: در ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ستاد موظف است با مشارکت و همکاری همه دستگاه ها، شاخص های عمومی و اختصاصی برای بررسی میزان اهتمام هر دستگاه نسبت به امر به معروف و نهی از منکر و میزان تاثیر آن را تهیه و پس از تأیید و ابلاغ رئیس ستاد، نسبت به ارزیابی دستگاه ها اقدام نمایند. مدیر ارشد استان با بیان اینکه قانون متضمن یک سری حقوق و تکالیف است، اظهار داشت: تبعیت از قانون و برخورداری از آموزش ها بسیار مهم است و در اجرای این فریضه بویژه برای مرتبه عملی و عمل به قانون و خارج نشدن از حدود قانون باید تلاش شود. زرگرپور با تاکید بر اینکه در هر جلسه باید ۵ مورد از مصادیق فرهنگ عفاف و حجاب مشخص و مسئول آن معین شود، گفت: این مصادیق باید پس از بررسی در جلسه فرهنگ عمومی مطرح و به تصویب برسد. وی خواستار اعلام آمارهای دقیق در خصوص ناهنجاری های اجتماعی شد و افزود: نباید در خصوص آمار منکرات بزرگ نمایی شود چراکه بزرگنمایی منکرات، خود یک منکر است.