اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از توقف فعالیت ۱۳ واحد کوره تولید گچ ساختمانی در منطقه محمد آباد قهاب از توابع شهرستان اصفهان خبرداد.

به گزارش خبر گزاری موج از اصفهان، این کوره های تولید گچ به علت آلایندگی هوا در منطقه محمد آباد قهاب و انتشار ذرات معلق پلمب شده است. تعطیلی واحدهای یاد شده با دستور مراجع قضایی و به سبب استفاده ازشیوه های سنتی تولید گچ ساختمانی و آلایندگی محیط و هوای منطقه انجام شده است. واحدهای تولید گچ ساختمانی یکی ازعوامل اصلی آلوده کننده محیط زیست به دلیل تخریب محیط و انتشار ریزگردهای خطرناک در هوای خشک و کویری منطقه شرقی اصفهان بشمار می رود. از مجموع ۸۷ واحد تولید گچ ساختمانی در محدوده شهرستان اصفهان، تمامی ۵۰ واحد مستقر در منطقه محمد آباد قهاب تعطیل شده است. تعداد روزهای سالم هوا در اصفهان در طول سال گذشته ۱۸۶ روز، تعداد روزهای ناسالم برای گروه های حساس ۷۸ روز و روزهای ناسالم برای عموم ۱۲ روز بوده است.