طرح ولایت بسیج دانشجویی استان اصفهان در اردوگاه فرهنگی شهدای درچه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، مسئول سپاه ناحیه دانشجویی استان اصفهان گفت: یکی از اهداف برگزاری طرح ولایت دانشجویی، تربیت نیروهای همتراز انقلاب اسلامی و مدیران بسیج دانشجویی و سرگروه های حلقه های صالحین در دانشگاه ها است. غفوری اظهار داشت: در طرح ولایت، دانشجویان، آموزشهای بصیرتی، معرفتی و مبانی اندیشه اسلامی را فرا می گیرند. وی افزود: در این دوره ۳۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های استان اصفهان، در مدت ۱۰ روز آموزش های لازم رادر خصوص مبانی اندیشه اسلامی فرا می گیرند.