تالار هنر وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به نواختن زنگ تئاتر در آغار مراسم اجرای تئاترهای نمایشی اقدام کرده است.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، رئیس تالار هنر گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، تالار هنر در نظر دارد قبل از اجرای هر نمایشی در این مکان، مراسم افتتاحیه اجرای نمایش را با نواختن زنگ تئاتر برگزار کند. حمیدرضا مکارمی اظهار داشت: تالار هنر با هدف ارج نهادن به هنر تئاتر، بیان حمایت سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان از اصحاب هنر و توجه بیشتر به هنر نمایش و تئاتر در اجرای هر نمایش زنگ تئاتر را می نوازد. وی افزود: زنگ تئاتر از سوی هنرمندان و پیشکسوتان تئاتر به صدا در می آید که در اولین برنامه اجرای نمایش هنرمند پیشکسوت تئاتر "خسرو ثقفیان" زنگ تئاتر نمایش "ناتمام" را به صدا در می آورد. وی ادامه داد: نمایش "ناتمام" به کارگردانی پیمان کریمی از ۳۰ تیرماه تا ۱۵ مردادماه در محل تالار هنر به نمایش در می آید در مراسم افتتاحیه امروز ساعت ۱۸:۳۰ زنگ تئاتر اولین نمایش نواخته می شود.