معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با اشاره به ضرورت تدوین نظام جامع آمارها و حساب های اقماری گردشگری گفت: وجود اطلاعات و آمار قابل اعتماد و مستند می تواند صنعت گردشگری ایران را در مسیر صحیح قرار دهد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، محمدرضا لعلی دردومین کمیسیون گردشگری و برند شهری اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با توجه به اینکه ۹/۸ درصد تولید ناخالص داخلی ،۴/۳ درصد کل سرمایه گذاری ،۶ درصد کل صادرات جهان به صنعت گردشگری اختصاص دارد، در ایران ،۱/۷ درصد کل صادرات به این بخش اختصاص دارد و ۵/۶ درصد شاغلین کشور در صنعت گردشگری فعالیت می کنند. وی افزود: نظام آماری یکی از مهمترین مؤلفه ها برای تصمیم گیری صحیح در صنعت گردشگری است. لعلی خواستار ایجاد سازمان نظام آماری گردشگری در سازمان میراث فرهنگی شد و خاطرنشان کرد: این سازمان با ارایه آمار دقیق از وضعیت گردشگری کشور و به تفکیک استان ها می تواند ضمن شناسایی پتانسیل ها، زمینه توسعه این صنعت را فراهم سازد. معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با اشاره به اینکه سازمان بین المللی گردشگری می تواند برخی از پروژه های گردشگری ایران را فایناس کند، تصریح کرد: فایناس پروژه ها توسط این سازمان به حساب های اقماری گردشگری نیاز دارد. مرمت و بازسازی آثار تاریخی در اصفهان بسیار طولانی است پروفسور جعفر جعفری فعال حوزه گردشگری نیز در این جلسه ضمن انتقاد از نحوه نگهداری آثار تاریخی در اصفهان گفت: مرمت و بازسازی آثار تاریخی در اصفهان بسیار طولانی است و داربست های اطراف گنبد مسجد امام و مدرسه چهارباغ سالهاست در کنار این آثار ماندگار شدند. وی با تاکید بر این نکته که صنعت توریزم می تواند یک کشور را جهانی کند، افزود: حضور گردشگران خارجی در ایران می تواند روابط سیاسی و اقتصادی ایران را با سایر کشورها تقویت و بهبود بخشد . جعفری رقابت کشورها در توریزم را بسیار زیاد دانست و گفت: با یک اتفاق و حادثه ممکن است صنعت توریزم یک کشور یا شهر متحول شود و بایستی از این صنعت مراقبت کرد . وی با تقدیر از فعالیت اتاق بازرگانی اصفهان در حمایت از صنعت گردشگری اصفهان افزود: هیچ اتاق بازرگانی به اندازه اتاق اصفهان در این صنعت حضور فعال و موثر نداشته است و مشارکت این اتاق در صنعت گردشگری نسبت به سایر اتاق های بازرگانی داخلی و خارجی متمایز است. استان اصفهان در موضوع گردشگری هم صداست، همدل نیست رییس شورای شهر اصفهان نیز خواستار همدلی همه بخش های استان اصفهان در موضوع گردشگری شد و گفت:در شرایط کنونی استان اصفهان در موضوع گردشگری با هم صدا شدند ولی به همدلی نرسیدند. امینی اقدام عملی به جای شعار را مهمترین مساله پیش روی حوزه گردشگری اصفهان برشمرد و گفت:گردشگری به عنوان بخش مهم اقتصاد مقاومتی نیاز به اقامات عملی دارد. وی انتشار کتاب معرفی اصفهان به زبان های زنده دنیا را یک اقدام عملی برای معرفی جاذبه های گردشگری برشمرد.