مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه آزادسازی، تملک و بازگشایی گلوگاه ها و روان بخشی بافت محلات منطقه در دستور کار است، اظهار داشت: این پروژه تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، عبدالرسول امامی گفت: آزادسازی، تملک و بازگشایی گلوگاه ها و روان بخشی بافت محلات منطقه در دستور کار است. وی بیان کرد: این پروژه تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است، مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان افزود: ۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای بازگشایی گلوگاه ها و روان بخشی بافت محلات اختصاص داده شده است. امامی با اشاره به اینکه در سال جاری ۱۸۵ میلیارد ریال اعتبار برای آزادسازی پروژه های منطقه ۱۰ در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: آزادسازی خیابان اطشاران حدفاصل بزرگراه شهید آقابابایی تا مجموعه تفکیکی ظفر با مبلغ ۱۵ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته است.