کشاورزان شهرستان چادگان ۳۵ هکتار از اراضی این شهرستان را به کشت کلزا اختصاص داده اند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیر جهادکشاورزی شهرستان چادگان گفت: برداشت دانه های روغنی کلزا از مزارع این شهرستان آغاز شد. حاجتی اظهار کرد: کشاورزان شهرستان ۳۵ هکتار ازاراضی این شهرستان را به کشت کلزا اختصاص دادند که پیش بینی می شود با عملکرد سه تن در هر هکتار ، بیش از ۱۰۵ تن دانه روغنی در این شهرستان برداشت شود. وی افزود: در سال زراعی، کشاورزان شهرستان چادگان ۴۲هکتار از زمین های کشاورزی را به زیرکشت این محصول بردند ولی به علت سرمازدگی ۳۵ هکتار از این اراضی در مقابل سرما مقاومت کردند که پیش بینی می شود ۱۰۵ تن دانه های روغنی با قیمت هر کیلو ۲ هزار و ۵۰۰ تومان به مبلغ ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال نصیب کشاورزان شود. حاجتی بیان کرد: پیش بینی می شود کشت دانه های روغنی کلزا در شهرستان چادگان در سال آینده به ۱۰۰ هکتار افزایش یابد.