در سه ماهه اول امسال ۲۱ هزار و ۲۱۷ مورد ولادت در استان اصفهان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در سه ماهه اول امسال ۲۱ هزار و ۲۱۷ مورد ولادت در استان اصفهان به ثبت رسیده است. تورج حاجی رحیمیان اظهار داشت: از این تعداد ۱۰ هزار و ۸۳۳ پسر و ۱۰ هزار و ۳۸۴ دختر در استان متولد شده‌اند. وی با اشاره به پنج هزار و ۸۷۲مورد واقعه فوت در استان گفت: از این تعداد سه هزار و ۳۳۱۴متوفی مرد و دو هزار و ۵۲۷ مورد زن بوده‌اند که دو هزار و ۳۱۲مورد مربوط به شهر اصفهان است. وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۱۷۴مورد ولادت در اصفهان به ثبت رسیده است که از این تعداد ولادت چهار هزار و ۶۵۰ نوزاد پسر و چهار هزار و ۵۲۴ نوزاد دختر بوده‌اند.