عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفت: برای اولین بار در استان در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، عمل جراحی درمان زخم ناحیه شکم(Open Abdominal) به روش(Abdovac) با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، دکتر محسن کلاهدوزان اظهار داشت: در درمان زخم های حاد جراحی ناحیه شکم که ترشحات زخم فوق العاده زیاد است و منجر به سندرم کمپارتمان می شود، نیاز به شستشوی مکرر روزانه زخم بوده و امکان عفونت وجود دارد و لذا بهبودی زخم با تأخیر طولانی و حتی در بعضی مواقع غیر ممکن است. وی افزود : با این روش جدید جراحی، امکان بهبودی زخم و بسته شدن کامل آن به یک سوم مدت کاهش پیدا می کند و ریسک عفونت بسیار کم خواهد شد.