استاندار اصفهان گفت: بر اساس اعلام دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور با اجرای طرح تکاپو می‌توان حدود ۳۵ هزار شغل در سال جاری ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رسول زرگرپور در جلسه شورای اشتغال استان اصفهان که با حضور رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به جایگاه ویژه اصفهان در صنعت، کشاورزی و... اشتغال در استان اصفهان موضوع بسیار حیاتی و اساسی است. وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در استان اصفهان ۲ درصد از میانگین کشوری بالاتر است، گفت: یک میلیون نفر از مردم اصفهان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند و ۱۰ درصد از مخاطبین وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز در اصفهان هستند و بر همین اساس جلسات شورای اشتغال را به صورت جدی و با قوت برگزار می‌کنیم. استاندار اصفهان با اشاره به طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و توسعه پایدار)، اظهار داشت: این طرح مبتنی بر توسعه زرگرپور با اشاره به اینکه در استان اصفهان برای سال ۹۵ ایجاد ۹۰ هزار شغل پیش‌بینی شده است، گفت: بر اساس اعلام دبیرخانه با اجرای طرح تکاپو می‌توان حدود یک سوم این اشتغال را ایجاد کرد. وی افزود: طرح حرکت و تکاپو در استان اصفهان می‌تواند بسیار خوب اجرایی شود و اگر تحقق ۳۵ هزار شغل در سال جاری بر مبنای طرح تکاپو صورت بگیرد، اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه باید برنامه زمان‌بندی تهیه و تدوین شود، گفت: اگر آموزش‌های لازم انجام شود و هر سه ماه یک‌بار گزارش ارائه شود، امیدواریم این طرح که دارای یک پشتوانه علمی است در اصفهان اجرایی و نتایج مطلوبی داشته باشد. زرگرپور بیان داشت: با توجه به اینکه ایجاد اشتغال در این طرح‌ها عمدتاً توسط افراد سطح پایین جامعه از نظر درآمدی ایجاد می‌شود، اجر اخروی نیز خواهد داشت.