مدیرمنطقه ۱۰ شهرداری اصفهان در حاشیه نشست کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت: دست یافتن به یک شهر متعالی در گرو ارتقای سطح فرهنگ اجتماعی شهروندان است.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، عبدالرسول امامی اظهار داشت: برابر سیاست های مقرر در شهرداری ، یکی از رسالت های معاونت فرهنگی اجتماعی در مناطق، ارتقای سطح فرهنگ اجتماعی شهروندان است که به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی اقدامات لازم صورت گرفته و در صورت لزوم سیاست های متناسب ایجاد خواهد شد. وی، یکی ازاهداف اصلی معاونت فرهنگی – اجتماعی را تشکیل کارگروه اجتماعی پیشگیری از آسیب های اجتماعی عنوان کرد و افزود : با توجه به رسالت این معاونت که همان پیشگیری و ارائه راهکارهای عملی است، سعی داریم از ارگان ها و مسئولانی که در منطقه یا شهر موثر و صاحب نظر هستند و پتانسیل همکاری در این زمینه را دارند در جهت حل معضلات و آسیب های اجتماعی بهره جسته ، مشکلات شهر و شهروندان را برطرف و شهر زیبای خدا را به جایگاهی که همان آرمان شهر است برسانیم . مدیر منطقه ۱۰ شهرداری گفت : اولین کارگروه منطقه ای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در شهر اصفهان به همت شهرداری منطقه ۱۰ و با حضور دستگاه های مسئول و با محوریت اعتیاد شکل گرفته است. وی افزود: در جهت حل این معضل و آسیب اجتماعی باید بپذیریم که اعتیاد یک بیماری است . آنگاه با این دید خواهیم توانست جهت پیشگیری و درمان فرد معتاد اقدامات لازم را به عمل آوریم. امامی گفت: اگرچه اعتیاد یک معضل اجتماعی است اما اگر با این مسئله به درستی برخورد شود، می توان در جهت پیشگیری و ساماندهی درمان فرد معتاد گام های موثر برداشت .در ضمن نباید شان وشخصیت فرد معتادعنوان بیمار، پایمال شود. وی درادامه به پرسش خبرنگار ما که چرا کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در منطقه ۱۰ با محوریت اعتیاد برگزار می شود اینگونه پاسخ داد: بنابر تحقیقات انجام شده مقرر شد متناسب با شرایط ، نحوه شکل گیری و آسیب های اجتماعی غالب برآن منطقه با همان موضوع در نظر گرفته شود. در منطقه ۱۰ نیز به دلیل قرارگیری در حاشیه شهر و با توجه به اینکه دراین محلات آسیب های اجتماعی فراوانی وجود دارد ،اعتیاد به عنوان مادر و زاینده بسیاری از معضلات وآسیب های اجتماعی در نظر گرفته شد.