یک واحد خدماتی آلاینده در شهرستان سمیرم بدلیل عدم رعایت دفع اصولی پسماندها وایجاد آلودگی محیط زیست به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، در راستای پایش و بررسی وضعیت زیست محیطی فعالیت واحدهای صنعتی و خدماتی شهرستان سمیرم یک واحد خدماتی رستوران در این شهرستان بدلیل عدم رعایت دفع اصولی پسماندها همچنین رهاسازی و تخلیه غیرمجاز فاضلاب خام در محیط وایجاد آلودگی محیط زیست به مراجع قضایی معرفی شد. این واحد خدماتی به عدم رفع آلودگی در مهلت مقرر و تداوم روند آلایندگی ضمن مستندسازی به استناد قانون مدیریت پسماند، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی با تنظیم شکوائیه زیست محیطی به منظور رفع کامل آلودگی و رسیدگی کیفری به عملکرد مدیریت واحد به مراجع قضایی شهرستان معرفی شد.