رئیس گروه برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان گفت: اولین و مهم‌ترین گام فرآیند تدوین نظام ارزیابی عملکرد شهرداری با اختصاص بیش از ۱۰۰۰ نفر - ساعت کار مدیریتی و کارشناسی برداشته شد و شاخص‌های سنجش اهداف خرد برنامه ۱۴۰۰ مشخص و به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی رسید.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، رسول باقری اظهار کرد: هر سازمان به منظور آگاهی از میزان اثربخشی فعالیت‌ها و اقدامات خود، به ویژه در محیط‌های پیچیده و پویا نیاز به نظام ارزیابی عملکرد دارد، وی افزود: ارزیابی را فرایند جمع‌آوری نظامند اطلاعات پیرامون مورد ارزیابی به منظور کسب شناخت، بهبود عملکرد، پاسخگویی و برنامه‌ریزی برای آینده تعریف می‌کنند. رئیس گروه برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان بیان کرد: بدین منظور شهرداری اصفهان پس از تدوین برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰ به عنوان قطب‌نمای حرکتی شهر و شهرداری در بازه زمانی سال‌های ۹۵ تا ۹۹، خود را متعهد و ملزم به پایش و رصد مداوم برنامه مطابق فرایند و زمان‌بندی مشخص می‌داند. وی تاکید کرد: در این خصوص باید اهداف و نتایجی که از اجرای برنامه‌ها انتظار می‌رود مشخص شود و بر مبنای آنها شاخص‌های ارزیابی تعریف شود تا بتوان نتایج مورد انتظار را مورد ارزیابی قرار داد. باقری ادامه داد: در راستای تدوین نظام ارزیابی عملکرد شهرداری اصفهان بر مبنای برنامه اصفهان ۱۴۰۰ با الگو قرار دادن مدل منطق، شاخص‌های ارزیابی برنامه در دو سطح شاخص‌های پیامدی و شاخص‌های کنترل و ارزیابی تعریف شده است. وی تصریح کرد: نکته حایز اهمیت در تهیه و تدوین شاخص‌ها، منطبق بودن آنها با اهداف برنامه است چرا که در صورت عدم انطباق، عملکرد شهرداری به سمت شاخص‌ها سوق پیدا می‌کند و موجب می‌شود دستیابی به اهداف برنامه میسر نشود. رئیس گروه برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات شهرداری اصفهان ادامه داد: بنابراین به منظور انجام این مهم پس از ۳ ماه تلاش بی‌وقفه معاونت‌های شهرداری اصفهان، اولین و مهم‌ترین گام فرایند تدوین نظام ارزیابی عملکرد شهرداری با اختصاص بیش از ۱۰۰۰ نفر-ساعت کار مدیریتی و کارشناسی برداشته شد و شاخص‌های سنجش اهداف خرد برنامه مشخص و به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی رسید. وی عنوان کرد: دیگر ویژگی‌ مهم این شاخص‌ها عدم نگاه بخشی و وظیفه‌ای در تدوین آنها بوده است، به عبارت دیگر تمام معاونت‌ها و واحدهای شهرداری در راستای دستیابی به اهداف، نقش خود را در قالب سنجش‌ها و معیارهای همسو ایفا خواهند کرد. باقری گام‌های بعدی این فرآیند را مشخص کردن مقادیر پایه، هدف‌گذاری کمّی در افق زمانی برنامه و تقسیم‌بندی هدف‌گذاری‌ها به مناطق، بخش‌ها و سازمان‌های شهرداری اصفهان عنوان کرد.