مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: از ابتدای فصل تابستان باتوجه به همکاری مردم با شرکت آبفا در مصرف بهینه آب و مدیریت فشار که از سوی مسوولان امر صورت گرفته تاکنون هیچ گونه مشکلی درخصوص تأمین آب شرب مردم در اصفهان وجود نداشته و مردم با قطعی آب مواجه نشده اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج از اصفهان، امینی اظهار داشت: ۸ سال متوالی است که استان اصفهان درگیر با پدیده خشکسالی است بنابراین باید خود مردم مصرف شان را به نوعی مدیریت کنند تا بتوانند تمام روزهای سال آب مورد نیازشان را داشته باشند در غیر اینصورت تأمین پایدار آب شرب مردم با مشکل مواجه خواهد شد. وی به صرفه جویی ۲۰ الی ۲۵ درصدی مردم در فصل تابستان پرداخت و گفت: مسلم است که در فصل تابستان با افزایش دما تقاضا برای مصرف آب بیشتر می شود در صورتی که میانگین بارندگی در کشور حدود ۲۰۰ میلی متر و در استان اصفهان بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلی متر در سال است و ما در شرایط آب و هوایی خشک قرار داریم و اقتضای اقلیم گرم و خشک افزایش دما در فصل تابستان است که این عامل خود باعث افزایش مصرف آب می شود اما با این وجود باید مردم در فصل تابستان بیش از هر زمان دیگری مصرف آب را مدیریت کنند تا در این فصل گرم سال دسترسی کافی به آب داشته باشند. مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان بیان کرد: در تمام روزهای سال مسوولان امر برای تأمین و توزیع عادلانه آب شرب تلاش بسیاری می کنند اما در ماه های گرم سال این تلاش چندبرابر می شود تا مردم در روزهایی که به دلیل افزایش دما به آب نیاز دارند از این مایه حیاتی بی نصیب نباشند ؛ در این زمینه مدیریت مصرف از سوی مردم هم بسیار حائز اهمیت است. وی افزود: مردم باید در فصل گرم سال از مصرف بی رویه آب جلوگیری کنند و به افرادی هم که آب را درست مصرف نمی کنند تذکر دهند زیرا بررسی ها حاکی از آن است هنگامی که دمای هوا در تابستان به ۳۹ الی ۴۲ درجه می رسد مصرف آب هم ۳۲ درصد افزایش می یابد .به طور مثال در حالیکه از یک سردوش معمولی در هر دقیقه بین ۱۸ تا ۴۰ لیتر آب خارج می شودمی توان با استفاده از تجهیزات کاهنده میزان مصرف را بین ۳۰ تا ۵۵ درصد کاهش داد. همچنین استفاده از سایبان کولرها، آبیاری فضای سبز در ساعات خنک شبانه روز از دیگر اقدامات مصرف بهینه آب در فصل تابستان است. امینی خاطرنشان ساخت: محدودیت منابع آبی واقعیتی غیرقابل انکار است و شهروندان باید براساس شیوه هایی که کارشناسان توصیه می کنند در صدد مصرف بهینه آب برآیند تا تبعات بحران کم آبی به حداقل ممکن برسد.