رییس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان گفت: کاهش نرخ بهره بانکی، تامین مالی و کاهش فشار مالیاتی بر تولید کنندگان می تواند فضای کسب و کار کشور را بهبود بخشد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مرتضی بیشه، کاهش نرخ بهره بانکی را عامل موثر در تامین مالی واحدهای تولیدی دانست و اظهار داشت: روند کاهش نرخ بهره می تواند توان تولید کنندگان و صادرکنندگان را در توسعه فعالیت هایشان تقویت کند. وی با اشاره به بررسی فعالیت های واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی و همچنین بررسی عوامل ورشکستگی فعالان اقتصادی از سوی کمیسیون گفت: روند تعطیلی واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی و کاهش ظرفیت تولید در این واحدها مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج آن به دولت و مجلس ارائه می شود.