۳۶هزار اصله نهال در منطقه کویری آران و بیدگل کاشته شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسوول واحد بیابان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل گونه های کاشته شده را نهال تاغ و قره داغ بر شمرد و گفت: در دو طرح نهالکاری سفید شهر آران و بیدگل ۲۵هزار نهال در ۱۰۰هکتاری کاشته شده است. حمید گل آرایی با اشاره به اجرای طرح نهالکاری حاشیه جاده احداثی آران و بیدگل - گرمسار هم افزود: تاکنون برای اجرای این طرح ۱۱ هزار نهال کاشته شد. وی با بیان اینکه برای نهالکاری هر هکتار از اراضی بیابانی هزینه ای بالغ بر ۴۵ میلیون ریال نیاز است، گفت: نهال های تاغ کشت شده در عرصه های بیابانی به مدت دو سال آبیاری و مراقبت می شود و بعد از دو سال به صورت طبیعی به رشد خود ادامه می دهد. مسوول واحد بیابان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل، وسعت اراضی بیابانی شهرستان آران و بیدگل را ۳۸۴ هزار هکتار عنوان کرد و افزود: حاصل عملیات بیابانزدایی و نهالکاری از سال ۴۹ تاکنون، ایجاد ۱۲۰هزار هکتار جنگل دست کاشت بیابانی در این شهرستان است. آران و بیدگل با وسعت ۶۰۵ هزار هکتار، دارای ۱۰۳هزار هکتار کانون بحران و یکی از مناطق در معرض خطر فرسایش بادی و طوفان های ماسه ای کشور است. شهرستان آران و بیدگل در شمالی ترین نقطه استان اصفهان شش کیلومتری شهرستان کاشان و ۲۱۵ کیلومتری مرکز استان اصفهان قرار دارد.