مدیرکل میراثفرهنگی استان از تثبیت و نگهداری آبراهه صفوی کشف شده در ایستگاه مترو دروازه دولت اصفهان، برای اولین بار در ایران با استفاده از تکنیک های مدرن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون اله یاری گفت: پس از کشف آبراهه عظیم در مرکز ایستگاه مترو در میدان امام حسین (ع) شهر اصفهان، طرح حفظ و نگهداری این آبراهه تاریخی در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی و سازمان قطار شهری، شهرداری اصفهان قرار گرفت. وی اظهار داشت: در این طرح کم نظیر که برای اولین بار در ایران صورت پذیرفته، طراحی بخشی از این آبراهه به طول ۴۰ متر بگونه ای بوده که این آبراهه در محور سقف ایستگاه مترو قرارا داده شده و بر این اساس کارشناسان خبره، با اجرای طرحی جدید و مبتکرانه، اعم از شمع کوبی و اجرای کف بندی مناسب، سالن ایستگاه مترو را در محور زیرین این آبراهه اجراء نموده اند. وی تصریح کرد: جهت حفاظت از این آبراهه زیبای دوران صفوی، طرح موجود پس از تکمیل، جهت بررسی خطرات احتمالی اعم از ریزش و موارد موجود به مدت بیش از ۴ ماه به صورت شبانه روزی پایش و نظارت گردیده و پس از تثبیت وضعیت و اراده گزارش پایش، طرح در شورای فنی اداره کل به تصویب رسید. اله یاری افزود: با اتمام طرح حفاظت و تثبیت آبراهه صفوی و پس از اتمام عملیات ساختمانی ایستگاه مترو، طرح زیبا سازی آبراهه صفوی در داخل سالن ایستگاه، توسط اداره کل میراث فرهنگی و سازمان قطار شهری به صورت مشترک اجراء و در معرض دید مسافران مترو قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است به دلیل قرار گرفتن شهر اصفهان در جلگه زاینده رود، حداقل از بیش از ۵۰۰۰ سال قبل، ایرانیان در فلات مرکزی ایران، شبکه های متنوع و پیچیده ای را جهت آبرسانی از زاینده رود به تمامی نقاط باغ شهر اصفهان ابداع کرده اند که هر کدام از آنها نشانی از نبوغ فکری مردم ایران به شمار می رود.