مدیرکل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان در جلسه اهداف و عملکرد پاسگاه های پلیس راه استان اصفهان از عملیات ساخت قرارگاه پلیس راه استان تا اواخر مرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، داریوش امانی بیان کرد: با توجه به پتا نسیل بالای اداره کل حمل ونقل وپایانه استان اصفهان در به کارگیری سیستم های نوین کنترل جاده ای در بخش حمل و نقل و همچنین با توجه به موقعیت وی‍‍ژه جغرافیایی استان، این اداره کل بیشترین مشارکت کشوری را در زمینه تهیه و تجهیز فناوری نوین نظیر دستگاه های ترددشمار، دوربین های کنترل سرعت وثبت تخلفات داشته است. وی در ادامه اشاره ای هم به پاسگاه های پلیس راه، اصفهان – سگز ی، اصفهان – شهرکرد و اصفهان- سمیرم داشت ودراین باره افزود: تا یک ماه آینده عملیات اجرایی این پاسگاه ها آغاز می شود و این درحالی است که ۴ پاسگاه پلیس راه اصفهان – شیراز، نجف آباد، سه راهی دامنه و نیک آباد نیز پس از مشخص نمودن وضعیت زمین و اعتبارات تخصیصی تا پایان سال جاری به مرحله اجرایی خواهند رسید.