مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: نقش عوامل انسانی در تخریب محیط زیست بسیار فراتر از عوامل طبیعی است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، ظهرابی با بیان اینکه توجه به محیط زیست جز ضروریت های زندگی امروز است، اظهار داشت: آلودگی هایی که در محیط زیست وجود دارد، تخریب هایی که بر اثر شیوه های بهره برداری ناپایداری از محیط زیست اتفاق افتاده بر هیچ کس پوشیده نیست. وی گفت: بی توجهی به دیدگاه های محیط زیستی در برنامه ریزی های توسعه ورشد صنعت، کشاورزی و شهر نشینی ما و بی توجهی به اخطار ها و دیدگاه های کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست نتیجه اش این شد، با حوضه آبخیزی مواجعه هستیم که با کمبود آب به شدت در معرض تهدید است. ظهرابی افزود: ما حوضه آبخیزی داریم که حتی اگر طرح هایی که آرزوی اجرای آنها وجود دارد عملیاتی شود تا ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب کم داریم. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان بیان کرد: ما هر ساله نزدیک به ۳۵۰ میلیون متر مکعب فراتر از ظرفیت آبهای زیر زمینی مان برداشت می کنیم و هر سال بیش از ۸۰ سانتی متر و در برخی از سفرها تا یک متر افت آب های زیر زمینی مان است. وی گفت: آسیب های که از بهره برداری های اشتباه از محیط زیست بوجود آمده بر هیچ کس پوشیده نیست و این مشکلات از حوضه آبخیز و روند رو به افزایش افت منابع آبی گرفته تا آلودگی هوا و اثرات منفی گرد و غبار و ریزگردها چنان اثرات تخریبی بر محیط زیست، بر جا می گذارد که جز با عزم مسوولین و اقشار مختلف مردم و برنامه ریزی صحیح و علمی بر طرف نخواهد شد.