مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: از ۵ میلیون و ۸۰ هزار نفر جمعیت استان اصفهان، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که این میزان معادل ۶۵ درصد از جمعیت کل استان است.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، علی ‌اصغر دادخواه با اشاره به افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی گفت: از ۵ میلیون و ۸۰ هزار نفر جمعیت استان اصفهان، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که این میزان معادل ۶۵ درصد از جمعیت کل استان است. وی گفت: اگر در طول سال هر نفر دو مرتبه به مراکز درمانی تامین اجتماعی مراجعه کند، چیزی حدود ۷ میلیون بار مراجعه به مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی خواهد شد که هزینه آن را خود کارگر پرداخت کرده است. مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: گردش مالی تامین اجتماعی ۶ هزار میلیارد بوده که بیشترین پرداخت مربوط به بازنشستگان تامین اجتماعی برای ۲۱۸ هزار نفر بوده که عموما از کارگران بوده‌اند. وی با اشاره به ۱۰ هزار خانواده کارفرمایان در استان اصفهان افزود: خانواده کارفرمایان در استان اصفهان حدود ۱۰ هزار نفر هستند که شامل کارفرمایان کوچک و بزرگ هستند و اگر کسی تا پایان اسفند سال گذشته بیکار شده باشد سازمان تامین اجتماعی بیمه بیکاری را طبق قوانین پرداخت می‌کند. وی به پرداخت بیمه بیکاری در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان در سال گذشته ۱۸۵ میلیارد تومان هزینه بیمه بیکاری به افرادی که بیکار شدند پرداخت کرد. مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: برای نخستین بار قانون حمایت از تولید برای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش‌حساب تصویب و عملیاتی شده است.