نوجوانان دختر و پسر خوانسار در مسابقات مرحله یک آزادوانتخابی تیم ملی شرکت می کنند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسابقات تیراندازی باکمان مرحله یک آزاد کشوری و انتخابی تیم ملی نوجوانان و جوانان (یادبود شهدای هفتم تیر و هفته قوه قضائیه) در رشته های ریکرو و کامپوند و در دو بخش پسران و دختران برگزار خواهد شد. این مسابقات در روزهای ۲۱ و ۲۲ تیر در سایت تیراندازی با کمان مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود. گفتنی است تیم خوانسار با ۵ ورزشکار نوجوانان و در رشته ریکرو در این مسابقات شرکت می کنند.