معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: طبق آمار تا پایان خرداد ماه سال جاری بالغ بر ۱۱۵ هزار تن آسفالت در معابر مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان پخش شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، ایرج مظفر اظهار کرد: ایجاد بسترهای توسعه ای در شهر نیاز به گذراندن پروسه های متعدد دارد که یکی از مهمترین آنها منظر شهری است. وی گفت: توجه به سیما و منظر شهری هم از جنبه معماری و زیبایی شناسی و هم از نظر ارتقای کیفیت رسیدگی به اسباب و اثاثیه شهری در فرایند مدیریت شهری از اهمیت بسیاری برخوردار است. معاون عمران شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: وصله های نامتناسب آسفالت علاوه بر نازیبا بودن، تردد عابران پیاده و خودروها را با مشکل مواجه می کند، از این رو آسفالت معابر یکی از موارد مهمی است که تاثیری زیادی در منظر شهری دارد. مظفر خاطرنشان کرد: با توجه به این که اصفهان نسبت به سایر شهرهای کشور دست اندازهای بالا و پایین کمتری دارد اما با این وجود مدیریت شهری امسال همانند گذشته که نهضت های گوناگونی همچون پارکینگ سازی و پیاده روسازی را اجرا می کرد؛ امسال نیز نهضت آسفالت را آغاز کرده است تا به قولی اصفهانی ها را از دست اندازهای بالا و پایین خلاصی دهد. وی اظهارکرد: طبق آمار تا پایان خرداد ماه سال جاری بالغ بر ۱۱۵ هزار تن آسفالت در معابر شهر پخش شده است که این مهم شامل روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی، لکه گیری با دستگاه آسفالت تراشی، زیرسازی و آسفالت معابر بود. معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه اجرای آسفالت در معابر اصفهان بر اساس استاندارد انجام می شود، ادامه داد: آسفالت بزرگراه های شهر به دلیل ترافیک سنگین تر یک لایه بیشتر از معابر دیگر دارد. معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: در سال ۹۵ برای پروژه های روکش معابر اصلی و فرعی، لکه گیری با دستگاه آسفالت تراش و اجرای آسفالت جایگزین، درزگیری معابر اصلی، پروژه های احداث خیابان های جدید، زیرسازی و آسفالت و لکه گیری معابر فرعی اعتباری بالغ بر۷۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است. مظفر افزود: ۲۰۰ میلیارد ریال از این اعتبار برای آسفالت معابر اصلی و ۵۰۰ میلیارد ریال برای آسفالت معابر فرعی پیش بینی شده است.