مسابقه بزرگ دوچرخه سواری ویژه آقایان شهرستان اصفهان به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، هیات دوچرخه سواری شهرستان اصفهان در نظر دارد مسابقه بزرگ دوچرخه سواری به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی جمعه اول مرداد برگزار نماید. این مسابقه در رده های سنی ۱۰-۱۲ و ۱۳-۱۵ و ۱۶-۱۸ سال در بوستان سعدی پل فلزی برگزار می شود.