فروشنده پوشاک دست دوم و غیربهداشتی در تعزیرات حکومتی اصفهان با پرداخت جریمه میلیاردی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان این خبر گفت: پرونده قاچاق ۹۵۵ کیلوگرم پوشاک دست دوم غیر بهداشتی به ارزش ۵۴۱ میلیون و ۳۳۷ هزار و ۷۶۴ ریال که توسط مامورین اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی اصفهان، کشف شده بود جهت رسیدگی به شعبه ششم ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اصفهان ارسال شد و شعبه مذکور متهم پرونده را علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۲ میلیون و ۶۰۷ هزار و ۵۲۸ ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.