مدیر کل میراثفرهنگی استان اصفهان عنوان کرد: با انتقال فریضه الهی نماز جمعه به مصلای بزرگ اصفهان، کار جمع آوری داربست ها و چادر های نصب شده در صحن مسجد تاریخی امام(ره) توسط همکاران محترم ستاد نماز جمعه اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون الهیاری ضمن تشکر از همکاری صمیمانه نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه اصفهان به ویژه استاندار فرهیخته استان اصفهان تاکید کرد: با مساعدت های بی دریغ این بزرگواران از ابتدای ماه مبارک رمضان فریضه الهی نماز جمعه اصفهان به مصلی بزرگ و جدید التاسیس اصفهان انتقال یافت، لذا از دو روز گذشته، کار جمع آوری داربست ها و چادر های نصب شده در صحن مسجد تاریخی امام اصفهان آغاز شد. وی تاکید کرد: با این اقدام ارزشمند فرهنگی نه تنها فریضه دینی و سیاسی نماز جمعه در مکانی با امکانات مناسب و مورد نیاز نماز گزاران محترم ( درماه های گرم و سرد سال) برگزار خواهد شد، بلکه با این اقدام فرهنگی کار حفاظت، نظارت و مرمت بنای تاریخی و با شکوه مسجد امام اصفهان نیز با سهولت بیشتری صورت خواهد پذیرفت.