مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: ساماندهی خیابان آل خجند با اعتبار ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، عبدالرسول امامی گفت: ساماندهی خیابان آل خجند در خیابان سروش با مساحت ۵۸۰۰ متر در دست اجراست. وی با اشاره به اینکه برای اجرای این پروژه ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است، افزود: ساماندهی این خیابان تا پایان سال جاری تکمیل می شود. مدیرمنطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه افزود: ساماندهی بوستان شهید زمانی با هزینه ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال انجام شده است.