مدیرکل میراثفرهنگی استان اصفهان از پیگری قانونی ویژه، برای دستگیری متخلفان در امر تخریب کاروانسرای تاریخی مجیدی شهرستان نجف آباد استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون اله یاری گفت: متأسفانه روز گذشته و همزمان با ایام تعطیلات عید سعید فطر ،مالک کاروانسرای تاریخی مجیدی واقع در شهرستان نجف آباد، بدون اخذ مجوز تخریب از نهادهای ذی ربط و با استفاده از ماشین آلات سنگین و در روز تعطیل اقدام به تخریب این بنای تاریخی نمود. وی افزود: با عنایت به این اقدام غیر فرهنگی عوامل یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان به سرعت در محل حاضر و پس از تهیه گزارش تخریب ، مراتب را به ادارۀ کل گزارش کردند. مدیر کل میراث فرهنگی استان تصریح کرد: اگر چه این بنای تاریخی به ثبت ملی نرسیده است لکن شکایتی علیه این فرد متخلف تنظیم و مالک این بنای تاریخی درکمتر از ۲۴ ساعت پس از تخریب بنا ،تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. الهیاری درهمین راستا تصریح کرد: هدف ما ازپیگیری سریع وقانونی این رفتار غیرفرهنگی، تصریح این نکته است که هرگونه تغییر و تحول در هر بنای تاریخی در پهنه استان حتی اگر غیر ثبتی باشد، می بایست با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و سایر نهادهای ذی ربط صورت پذیرد، تا از این طریق بتوانیم در حفظ و حراست از هویت فرهنگی این ملت بزرگ بیش از گذشته کوشا باشیم.