بیست و هشتمین جشنواره تئاتر اصفهان در تاریخ ۱۳ لغایت ۱۷ شهریور ماه ۹۵ برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در راستای سیاست های راهبردی وزارت متبوع، با توجه به نامگذاری سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» به منظور ارتقای سطح کیفی آثار مبتنی بر اجرای عمومی و گزینش آثار برجسته، بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان را برگزار می کند. در همین راستا آن دسته از گروه هایی که از مهر ماه ۱۳۹۴ تا ۲۰ مرداد ماه ۹۵ اجرای عمومی نمایش های خود را به پایان رسانده باشند (حداقل پنج اجرا در شهر های کوچک و پانزده اجرا در شهرهای بزرگ، با تایید اداره ارشاد اسلامی شهرستان یا استان) می توانند با مطالعه دیگر شرایط قید شده در متن فراخوان متقاضی حضور در جشنواره باشند. به گروه های راه یافته در جشنواره استانی و جشنواره تئاتر فجر کمک هزینه پرداخت خواهد شد. لازم به ذکر است آخرین مهلت ارائۀ تقاضانامه ۲۰ مرداد ماه و زمان بازبینی آثار ۲۴ لغایت ۲۹ مرداد ماه است. بیست و هشتمین جشنواره تئاتر اصفهان ۱۳ لغایت ۱۷ شهریور ماه در اصفهان برگزار می شود.