معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: سعی شده هر ساله با برگزاری جشنواره تئاتر استانی به عنوان یک رویداد هنری در زمینه تئاتر، صدور مجوز اجراهای نمایش، بازبینی کارها، نظارت بر اجراها به نوعی از تئاتر استان حمایت کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسینعلی آقاییان زاده با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی عرصه هنر در کشور رسالت زیادی دارد، گفت: در استان اصفهان نزدیک ١٠ هزار هنرمند در رشته های مختلف وجود دارد که وظایف ما را در خدمت رسانی به این عزیزان سنگین تر نموده است. معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان افزود: ما تمام توان خود را گذاشته ایم که از رشته های مختلف از هنرمندان حمایت کنیم و سعی کرده ایم که هر ساله با برگزاری جشنواره تئاتر استانی به عنوان یک رویداد هنری در زمینه تئاتر، صدور مجوز اجراهای نمایش، بازبینی کارها، نظارت بر اجراها، صدور مجوز آموزش های تخصصی و ایجاد آموزشگاه های تخصصی و ایجاد آموزشگاه های هنری در زمینه تئاتر و ایجاد رشته تئاتر در هنرستان‌ها و مراکز علمی و کاربردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نوعی از تئاتر حمایت کنیم. حسینعلی آقاییان زاده با بیان اینکه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان در حد توان خود در صدد آماده سازی یک سالن تئاتر در هر شهرستان است، اظهار کرد: سالن تئاتر تا کنون در بسیاری از شهرستان ها افتتاح شده اما در شهر اصفهان دو سالن خوب که یکی متعلق به شهرداری و دیگری متعلق به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی است کفایت نمی کند و لازم است تعداد سالن های بیشتری احداث شود. معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: سالن تئاتر دیگری هم در مجموعه شهید کشوری توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در حال احداث است ولی راه حل رفع مشکلات حوزه تئاتر ورود بخش خصوصی به این موضوع است که با ساخت سالن تئاتر و تولید نمایشنامه خوب می توان شاهد مرتفع شدن بسیاری از مشکلات نمایش در استان بود