امام جمعه اصفهان گفت: موضوع فیش های نجومی حقوق ها، سبب سوءاستفاده دشمن شده است و با دستاویز قرار دادن این مسئله قصد تضعیف روحیه مردم را دارد.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان ، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در خطبه‌های نماز عید سعید فطر اصفهان، با اشاره به اینکه باید با مسئله حقوق های نجومی به دور از هرگونه جنجال برخورد شود، اظهار داشت: این موضوع به دلیل بی‌تجربگی مسئولان بوده، تعداد این افراد زیاد نیست اما در این میان عده‌ای از موقعیت خود سوءاستفاده کردند که دستگاه‌های امر آن‌ها را مجازات می‌کنند. وی گفت: این موضوع در خصوص دیگر حقوق بگیران دولت صدق نمی کند. امام جمعه اصفهان تصریح داشت: پرداخت های نامتعارف در قالب هایی مانند وام های کم بهره و رانت های اقتصادی انجام شده است. وی با اشاره به اینکه پرداخت ها به افراد معدودی محدود است، بیان کرد: حقوق های دولتی و پرداخت ها سطح مشخصی دارد. وی گفت: با طرح موضوع حقوق‌های نجوی برخی تصور کردند همه حقوق بگیران دولت این حقوق‌های میلیونی را دریافت کرده‌اند، اما این موضوع متوجه جمع و تعداد خاصی است. بنده معتقدم داد و بیدادهای پیرامون این موضوع سیاسی است و بدون سر و صدا هم می‌توانند سوء‌استفاده کنندگان در دریافت این حقوق‌ها را دستگیر و مجازات کنند. آیت الله طباطبائی نژاد گفت: این موضوع سبب سوءاستفاده دشمن شده است و با دستاویز قرار دادن این مسئله قصد تضعیف روحیه مردم را دارد. وی ادامه داد: با اینگونه فسادها برخورد جدی شود تا علیه نظام بهره برداری نشود. امام جمعه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امسال ماه رمضان نسبتا گرمی را پشت سر گذاشتیم، اظهار داشت: امیدواریم خداوند برکات این ماه را از این پس نیز تداوم بخشد.