مدیر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان از آماده سازی بناهای تاریخی استان اصفهان برای ارائه خدمات به گردشگران همزمان با عید سعید فطر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، شهرام امیری گفت: با توجه به مصوبات ستاد سفر استان و تمهیدات اندیشیده شده برای ارائه خدمات به گردشگران، بیش از یکصد نفر از همکاران این ادارۀ کل در کنار سایر راهنمایان بناهای تاریخی در حدود ۲۰۰ بنای تاریخی و جاذبه گردشگری که در پهنۀ استان تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی هستند، به گردشگران خدمات رسانی خواهند داشت.