عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مسئولان کشوری باید قوانین مربوط به نحوه استفاده و کاربرد شبکه های اجتماعی و همچنین ممنوعیت استفاده از شبکه های اجتماعی مضر را در راستای مدیریت صحیح استفاده از این شبکه ها وضع کنند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، ابوالفضل قربانی با اشاره به اینکه در حال حاضر شبکه های اجتماعی یک واقعیت انکارناپذیر است و موضوعی نیست که بشود آن را حذف کرد یا آن را نادیده گرفت و یا به صورت غیراصولی با آن مقابله کرد، اظهار کرد: از سوی دیگر شبکه های اجتماعی یک فرصت است و می توان به خوبی از این ظرفیت استفاده کرد. وی با بیان اینکه همانطور که اینترنت چنین وضعیتی را داشت و بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب یک اتوبان و جاده دوطرفه بود که هم می شود از آن اطلاعات خوب دریافت کرد و هم می شود اطلاعات غیر مفید در آن قرار داد، اضافه کرد: در حال حاضر شبکه های اجتماعی نیز این وضعیت را دارد اما متاسفانه برای آن قواعد و قوانین چندانی وجود ندارد و با توجه به این موضوع هر فرد با هر سلیقه و هر نگاه و خواستگاهی به آن وارد می شود و می تواند تاثیرات دلخواد خود را بگذارد. عضو کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه این تاثیرات گاهی گسترده و گاهی محدود است، تصریح کرد: بهره‌برداری از ظرفیت رسانه های دیگر در راستای آموزش نحوه استفاده یکی از راهکارهای کاهش آسیبهای احتمالی شبکه های اجتماعی است. وی با اشاره به اینکه هر موضوعی آدابی دارد و قطعا اگر آداب استفاده از هر ابزار، وسیله و امکانی رعایت نشود، می تواند به یک ابزار بسیار خطرناک تبدیل شود، ادامه داد: به عنوان مثال اگر فردی تیغه چاقو را در دست بگیرد، سبب می شود که دست این فرد آسیب ببیند و نداشتن آموزش در چگونگی استفاده از شبکه های اجتماعی نیز می تواند آسیب های جبران ناپذیری برای خود و دیگران داشته باشد.