نایب رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ساختمان سازی ها در سطح شهر به سمت و سوی شرکت های صلاحیت دار و مورد تایید اداره استاندارد حرکت کند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمدرضا فلاح در نشست تخصصی کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر با اشاره به لزوم انجام استاندارد بودن فعالیت ها و اقدامات شهری اظهار کرد: اداره استاندارد باید به صورت قوی نسبت به محصولات و نوع فعالیت هایی که اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می دهند، وارد شوند. وی با بیان اینکه ساختمان سازی ها در سطح شهر به سمت و سوی شرکت های صلاحیت دار و مورد تایید اداره استاندارد حرکت کند، افزود: اگر ساختمان سازی ها در سطح شهر توسط شرکت های صلاحیت دار و مورد تایید استاندارد انجام شود و در صورت خلاف سازی قانونا با آنها برخورد شود و حتی نسبت به ابطال مجوز آنها اقدام شود، بهتر است. نایب رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: متاسفانه به دلیل عدم نظارت دقیق بعضا کارهایی مااند آسفالت که در سطح شهر توسط پیمانکاران صورت می گیرد، از کیفیت خوبی برخوردار نیست.