مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان گفت: تقاطع غیرعمسطح ۲۵ آبان تاکنون ۹۳ درصد پیشرفت داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علی اصغر شاطوری اظهار کرد: پروژه تقاطع غیر همسطح ۲۵ آبان یکی از تقاطع های مهم حلقه دوم حفاظتی شهر اصفهان به شمار می رود که تاکنون ۹۳ درصد پیشرفت داشته است. وی با اشاره به اینکه بزرگترین دهانه این پروژه ۶۴ متر است که بزرگترین دهانه در پل های شهری محسوب می شود، افزود: این پل به طول حدود ۵۷۲ متر و عرض ۱۷ متر شامل ۲ باند و ۲ محور ایمنی پیاده رو است. مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان عنوان کرد: با اجرای کامل پل و چهارراه همسطح زیر آن شاهد تسهیل در عبور و مرور و کاهش ترافیک و آلودگی هوا خواهیم بود.