مدیر درآمد شهرداری اصفهان اعلام کرد: قبوض عوارض نوسازی و عمران شهری شهرداری اصفهان شهریور توزیع می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، نادر آخوندی اظهار کرد: قبوض عوارض نوسازی و عمران شهری دو مرحله در سال به صورت انبوه در مناطق ۱۵ گانه شهری توزیع می شود. وی با اشاره به اینکه مرحله اول قبوض عوارض نوسازی و عمران شهری شهریور توزیع می شود، افزود: پس از توزیع قبوض شهروندان تا پایان مهر فرصت دارند عوارض مرحله اول را پرداخت نمایند. مدیر درآمد شهرداری اصفهان تصریح کرد: شهروندان اصفهانی می‌توانند با مراجعه به سایت شهرداری به آدرس www.isfahan.ir عوارض سالیانه خود را از طریق کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب، پرداخت نمایند. آخوندی تاکید کرد: شهروندان محور اصلی توسعه شهر هستند و مدیریت شهری به همکاری و مشارکت آنها نیازمند است چرا که پرداخت به موقع عوارض، ضامن توسعه و رشد شهر است.