معاون بهره برداری شرکت آبفا استان باتوجه به افزایش دما در روزهای اخیر گفت: پیش بینی ها حاکی از آن است که تا ۱۰ روز آینده دمای هوا بین ۳۹ تا ۴۰ درجه می باشد این درحالیست که مطابق سنوات گذشته پیک مصرف تا ۲۰ مردادماه ادامه دارد تجربه نشان داده که با افزایش دما مصرف آب نیز افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، حسن غلامی به میزان مصرف آب در هنگام افزایش دما پرداخت و خاطرنشان ساخت: هنگامی دمای هوا بین ۳۳ تا ۳۵ درجه باشد حدود ۱۸ درصد به مصرف آب افزوده می شود. دمای بین ۳۵ تا ۳۷ درجه مصرف آب ۲۳ درصد اضافه می گردد و هنگامی دمای هوا به ۳۷ تا ۳۹ درجه برسد مصرف آب نیز ۲۷ درصد افزایش می یابد همچنین در دمای بین ۳۹ تا ۴۲ درجه ۳۲ درصد مصرف آب بیش از پیش می شود. وی مصرف بی رویه آب را در فصل تابستان در میان برخی از شهروندان را مانع از توزیع عادلانه آب دانست و تصریح کرد: هم اکنون همه منابع و ظرفیت های تأمین آب شرب استان در مدار بهره برداری قرار دارد. این درحالیست که با عدم جاری بودن آب در بستر زاینده رود حدود ۳ هزار لیتر در ثانیه از ظرفیت اضطراری تأمین آب شرب استان کاسته شده است. بر این اساس صرفه جویی در مصرف آب در فصل تابستان ضروری قلمداد می شود. معاون بهره برداری آبفای استان اصفهان با بیان اینکه مردم می توانند باتوجه به توصیه های شرکت آبفا استان پیرامون چگونه درست مصرف کردن آب در فصل تابستان مانع از وقوع چالش جدی بحران کم آبی شوند گفت: اگر هم استانی ها به توصیه هایی که شرکت آبفا استان اصفهان از طریق رسانه ملی و دیگر رسانه ها به مردم می نماید عمل کنند مطمئناً بحران کم آبی در فصل تابستان امسال هم مانند سنوات گذشته بدون کمترین چالشی پشت سر گذاشته می شود بعنوان مثال اگر مشترکین برای کولرهای خود سایبان نصب نمایند حدود ۱۰ درصد در مصرف آب کولرها کاسته می شود این درحالیست که اگر سایبان بر روی کولرها نصب نشود باتوجه به افزایش دما و به دنبال آن ورود کولرها به چرخه مصرف آب به ازای هر ۵ ساعت کارکردن کولرها معادل مصرف سرانه یک نفر به چرخه مصرف اضافه می گردد یعنی در فصل تابستان ۲۰ درصد به مصرف آب اضافه می شود.