شهردار اصفهان گفت: نمی توانیم شهری را تصور کنیم که پروژه های عمرانی آن با سرعت تمام به پیش برود اما صحنه تئاتر و سالن های سینمای آن خالی باشد.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، شهردار اصفهان در ضیافت افطاری با هنرمندان سینما و تئاتر استان گفت: هنرمندان ریشه های این شهر هستند و من به خود می بالم که خدمتگذار آنها هستم. جمالی نژاد بیان کرد: شهرداری اصفهان برنامه های بسیاری در حوزه هنری دارد و راهنمایی هنرمندان فانوس راه شهرداری در برنامه ریزی و اجرای این پروژه ها بوده است. وی در مورد فعالیت های شهرداری اصفهان در سال گذشته اظهار داشت: شهر یک موجود زنده و همه جانبه است و برنامه های شهرداری اصفهان در تمامی این زمینه ها طرح ریزی شده است. ما در سال گذشته در زمینه عمرانی با هدف اتمام پروژهای نیمه تمام به پیش رفتیم و با سرعتی بی نظیر پروژه های عمرانی را به پایان رساندیم، اصلاح ورودگاه های اصفهان از میدان دانشگاه صنعتی آغاز شد و فرودگاه در مرحله بعدی مد نظر قرار گرفت. جهت ساماندهی فعالیت های زیست محیطی نیز ما تا امروز کارهای مهمی انجام دادیم و از چند روز آینده در شهر شاهد تردد موتور سیکلت های برقی خواهیم بود که به نگراهی های اصفهانی ها در زمینه آلودگی هوا خاتمه می دهد. جمالی نژاد حوزه فرهنگ را در گذشته حوزه ای مغفول دانست و گفت: بنا به قولی که داده بودیم پروژه های عمرانی را به پیش بردیم و بنا به قول خود سال ۹۵ را سال فرهنگ نامگذاری کردیم، و امیدواریم بتوانیم به شعار «اصفهان فرهنگ به علاوه ۶ و منهای ۳» عمل نماییم. توزیع فرهنگ در تمام شهر اصفهان صورت خواهد گرفت و مانند مویرگ در همه شهر پخش خواهد شد، در تمامی اصفهان مناطق دارای معاونت فرهنگی شدند و این حرکت باعث گردید تا اشاعه فرهنگی در تمام شهر رخ دهد و دیگر معطوف به مراکز شهر نباشد. وی افزود: جهت حضور حداکثری مردم در عرصه فرهنگ، امکان مشارکت آنها در امور فرهنگی فراهم شد، آوردن فعالیت های فرهنگی هنری از فضاهای بسته به فضاهای باز شهری اقدامی بود که شهرداری بهایی عظیم برای آن پرداخت اما امروز شاهد آن هستیم که کاری ارزشمند بوده است. امروز حوزه فرهنگ شهرداری حوزه ای چابک و پویا است که فعالیت ذاتی با نشاط در آن جایگزین کارهای سخت انفرادی شده است. شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: اگر امروز اصفهان یک شهر اسطوره ای است به دلیل فعالیت های هنرمندان این شهر است، این شهر برای نصف جهان بودن نیاز به روایت مداری دارد و بی شک این امر بیش از همه از اصحاب سینما انتظار می رود. اگر قرار است میراث فرهنگی اصفهان ملموس بماند، سینما و تئاتر می تواند این بار را به دوش بکشد. نمی توانیم شهری را تصور کنیم که پروژه های عمرانی آن با سرعت تمام به پیش برود اما صحنه تئاتر و سالن های سینمای آن خالی باشد. وی اذعان داشت: ما در عرصه های عمرانی ثابت کردیم اهل عمل هستیم، امیدواریم در زمینه فرهنگ هم بتوانیم به شعارهای خود جامه ی عمل بپوشانیم. امیدواریم با حضور پیشکسوتان و هنرمندان بتوانیم فضای با نشاطی برای آینده شهرمان بسازیم.