مدیرکل میراثفرهنگی استان اصفهان در سفری نیم روزه به شهرستان نطنز و دربازدید از امامزاده آقا علی عباس(ع) تأکید کرد: محور گردشگری مذهبی شهر های قم، مشهد، اردهال و بادرود(آقا علی عباس(ع)) راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، فریدون الهیاری گفت: در محور گردشگری اصفهان، نطنز و کاشان بیش از۶۰۰۰ اثر تاریخی وجود داردبا این وصف شهرستان نطنز و شهرهای پیرامون آن که در مرکز این محور قرار گرفته اندبا بیش از ۶۰۰۰ سال پیشینه زندگی متمدنانه، بیش از ۳۰۰۰ اثر تاریخی را در خود جای داده اند که وظیفه حفظ و حراست از آنها به عنوان پیشینه هویتی این ملت بر عهده همگی است. وی تصریح کرد: توسعه گردشگری مذهبی شهر بادرود و پیوند با طرح محور گردشگری مذهبی شهر های، قم، مشهد اردهال و بادرود از اهم اهداف سازمان میراث فرهنگی به شمار می رود. مدیرکل میراث فرهنگی کل استان بیان کرد: مجتمع رفاهی و گردشگری شهرداری بادرود در شهر بادرود و در نزدیکی حرم امامزاده آقا علی عباس (ع) به صورت مشارکتی و با اعطای تسهیلاتی به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال در دهه فجر امسال گشایش خواهد یافت.