طی مراسمی مسجد حضرت فاطمه زهرا در شهر مجلسی افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مسوول نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان مبارکه اظهار داشت: شرکت عمران شهر مجلسی مسجد حضرت فاطمه زهرا را در شهر مجلسی احداث و در مراسم افتتاحیه، این مسجد را جهت بهره برداری به اداره اوقاف و امور خیریه مبارکه تحویل داده شد. مبشری تصریح کرد: این مسجد در زمینی به مساحت ۱۳۲۰ متر مربع و با عیانی ۳۹۳ متر مربع و با هزینه ای بالغ بر ۷ میلیارد ریال احداث شده است. وی افزود: در آیین افتتاحیه این مسجد طرفه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و مدیرعامل شرکت عمران شهر مجلسی و جمعی از مدیران ادارات شهرستان نیز حضور داشتند. مبشری خاطرنشان کرد: در این مراسم پس از تحویل مسجد به اداره اوقاف و امور خیریه مقرر شد که شرکت عمران مجلسی جهت تامین هزینه های این مسجد نیز چهار باب مغازه تجاری احداث نماید، همچنین مصوب شد که اعضای هیأت امنا و خادم این مسجد را نیز اداره اوقاف و امور خیریه تعیین و احکام آن ها را صادر نماید.