معاون پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان از کمبود ۳۱۰۰ آموزگار در سال تحصیلی جدید مدارس استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، اکبر پناهی اظهار داشت: نظام آموزشی ۶-۳-۳ مشکلات زیادی در سامانه آموزش و پرورش وارد کرده که حل آنها به سال های زیادی نیاز هست. وی از تشکیل یکصد کلاس در کانکس های مدارس استان خبرداد و افزود: امسال بزرگترین مشکل ما استقرار پایه دهم تحصیلی است که هنوز کتاب های درسی آن منتشر نشده است، تغییر کتاب ها به صورت ناقص نیز از دیگر مشکلات آموزش وپرورش است. معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه یکی از اهداف سند بنیادی توسعه این است که دانش آموزان با تفکر آشنا شوند، اذعان داشت: اگر دانش آموزان این مورد را نیاموزند نه تنها مشکلات جامعه را حل نمی کنند بلکه در حل مشکلات خود هم می مانند. پناهی باتوجه به پژوهش های آکادمیک در آموزش و پرورش تصریح کرد: ما به این پژوهش ها و پژوهش های معلم محور نیاز نداریم چراکه باید در بتن آموزش بگنجد و از آن جدا نشود. وی کتاب های آموزشی همراه با پاسخ را سم مهلک برای دانش آموزان دانست و عنوان کرد: دانش آموز باید با مساله آشنا شود و راه حل آن را خود پیدا کند.